Uchwała nr XXVIII/281/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/235/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie cmentarza

Zobacz treść planu (PDF).