Uchwała nr XLIX/454/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice- Stradów, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Zachowice

Zobacz treść planu (PDF).