Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały o zmiannie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Pełcznica, gmina Kąty Wrocławskie.

Zobacz treść planu (PDF).