Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów, dla terenów złoża "Kilianów III"

Zobacz treść planu (PDF).