Uchwała nr XXXVIII/495/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic 1 Maja i Makowej

Zobacz treść planu (PDF).