Uchwała nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Parkowej

Zobacz treść planu (PDF).