Uchwała nr XLVIII/448/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie

Zobacz treść planu (PDF).