mpzpUchwała nr XXXVII/348/09 Rady Miasta I Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Katy Wrocławskie, dla północnej części wsi Gądów.

Uwaga: 29.12.2009r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchyliła MPZP wsi Gądów-Jaszkotle.