mpzp uchwała nr XXX/298/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, dla obszaru w południowej części obrębu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-26

Zobacz treść planu (PDF).