Uchwała nr XXVII/331/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Wierzbice

Zobacz treść planu (PDF).