Uchwała nr XXXVIII/452/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Tynieckiej w środkowej części wsi Domasław.

Zobacz treść planu (PDF).