Uchwała nr XLVI/669/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszowice

Zobacz treść planu (PDF).