Uchwała nr XLVI/675/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dworcowej, w środkowo – wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz treść planu (PDF).