Uchwała nr XXIII/287/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru parku położonego w środkowej części wsi Racławice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).