Uchwała nr XLVI/678/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej w środkowo-wschodniej części wsi Żerniki Małe

Zobacz treść planu (PDF).