Uchwała nr XLVI/673/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu drogi położonej przy ul. Tarnopolskiej, w południowej części wsi Żerniki Małe

Zobacz treść planu (PDF).