Uchwała nr XXV/318/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodniej części wsi Wysoka- część A

Zobacz treść planu (PDF).