Uchwała nr XXV/319/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie.

Zobacz treść planu (PDF).