Uchwała nr XLVI/676/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Nektarowej, w północno – wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz treść planu (PDF).