Uchwała nr XLVI/677/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-zachodniej części wsi Pustków Wilczkowski

Zobacz treść planu (PDF).