Uchwała nr XXXIX/469/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego przy ul. Bocznej w południowo-środkowej części wsi Tyniec Mały.

Zobacz treść planu (PDF).