Uchwała nr XLVI/672/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno – zachodniej oraz południowo – zachodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą

Zobacz treść planu (PDF).