Uchwała nr XLVI/674/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Racławickiej, we wschodniej części wsi Żerniki Małe

Zobacz treść planu (PDF).