Uchwała nr XXXV/662/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kresowej w południowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały

Zobacz treść planu (PDF).