Uchwała nr XXXV/663/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Topolowej w środkowo-zachodniej części wsi Domasław

Zobacz treść planu (PDF).