Uchwała nr XXXV/664/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Rumiankową a ul. Borówkową w północno-środkowej części wsi Księginice

Zobacz treść planu (PDF).