Uchwała nr XXXV/666/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zacisze w środkowo-zachodniej części wsi Krzyżowice

Zobacz treść planu (PDF).