Uchwała nr XXXV/668/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tarnopolskiej w środkowo-wschodniej części wsi Wierzbice

Zobacz treść planu (PDF).