Uchwała nr IV/53/ 2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i Logistycznej w południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie

Zobacz treść planu (PDF).