Uchwała nr XXXIX/471/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bolońskiej w obrębie Kobierzyce.

Zobacz treść planu (PDF).