Uchwała nr XII/148/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały

Zobacz treść planu (PDF).