Uchwała nr XII/186/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kruczej w środkowej części wsi Solna

Zobacz treść planu (PDF).