Uchwała nr XV/156/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wincentego Witosa w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce.

Zobacz treść planu (PDF).