Uchwała nr XI/160/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej części wsi Cieszyce

Zobacz treść planu (PDF).