mpzp uchwała nr XXIV/303/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Racławice Wielkie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF).