mpzp uchwała nr XXIX/398/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-14

Zobacz treść planu (PDF).