Uchwała nr XXI/257/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobkowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.12.2012r.

Zobacz treść planu (PDF).