Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Mietków z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów

Zobacz treść planu (PDF).