Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

Zobacz treść planu (PDF).