Uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice w rejonie ulic: Opolskiej, Ciepłowniczej i Osiedlowej

Zobacz treść planu (PDF).