Uchwała nr XXXIX/292/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w centrum miejscowości

Zobacz treść planu (PDF).