Uchwała nr XXXII/245/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice – etap I

Zobacz treść planu (PDF).