mpzp Uchwała nr XLV/287/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zacharzyce – teren „A”, gmina Siechnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 10%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]482 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]23 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]29 kB