Uchwała nr II/24/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany

Zobacz treść planu (PDF).