Uchwała nr XXXVIII/302/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu działki nr 269/4 w obrębie wsi Strzegomiany

Zobacz treść planu (PDF).