Uchwała nr XLI/328/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka dla terenu położonego przy ulicy Cmentarnej

Zobacz treść planu (PDF).