Uchwała nr XLI/329/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki

Zobacz treść planu (PDF).