Uchwała nr XII/121/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów

Zobacz treść planu (PDF).