Uchwała nr XL/278/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecławice

Zobacz treść planu (PDF).