Uchwała nr 169/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Ciepłowody

Zobacz treść planu (PDF).